Recensie Dingemans & Smelik Deze Wereld en God (2005)

Arno Wouters

Tijdschrift voor Theologie, 45(3): 320 (2005)


G.D.J. Dingemans en P.G. Smelik Deze wereld en God. Modern wereldbeeld en christelijk geloof. Uitgeverij Kok, Kampen, 2005; 245 blz. (incl. inhoudsopgave), geen index, € 18.50, ISBN 90 435 1068 8

Smelik (emeritushoogleraar farmacologie, VU Amsterdam) en Dingemans (emeritus kerkelijk hoogleraar praktische theologie en kerkrecht, RU Groningen) bespreken de wijze waarop God in de wereld aanwezig is; het eerste deel geeft de visie van Smelik, het tweede deel die van Dingemans. Deze uiteenzettingen worden aangevuld met een per e-mail gevoerde dialoog. Volgens Smelik wijst de wereld op een intelligent ontwerp. Hij accepteert evolutie en gemeenschappelijke afstamming maar meent dat het mechanisme van mutatie en natuurlijke selectie slechts binnen soorten een rol speelt en niet de overgang van de ene soort naar de andere kan verklaren, laat staan het ontstaan van het leven en de menswording. Deze overgangen zijn het werk van God, die de wereld niet alleen geschapen heeft, maar er bovendien voortdurend actief in ingrijpt. Smelik brengt deze visie in overeenstemming met de wetenschap door de evolutietheorie als “uiterst aanvechtbaar” aan de kant te zetten. Zijn argumentatie berust op dezelfde misvattingen en drogredenen die we van creationisten kennen. Dingemans stelt de wereld voor als een adembenemend experiment dat door God miljarden jaren in stille bewondering werd aanschouwd. Met de komst van de mens is een niveau bereikt waarop het voor God mogelijk wordt actief aan de wereld deel te nemen: met de mens kan Hij communiceren en via de mens kan Hij in de geschiedenis ingrijpen. Een dergelijk ingrijpen is volgens Dingemans op hetzelfde moment ook wenselijk geworden: de mens lijdt aan het bestaan en dreigt bovendien God’s orde grondig te verstoren. God roept de mens ter verantwoording, biedt troost en wijst de weg naar een betere wereld. Het is aan de mens zelf deze oproep te beantwoorden of naast zich neer te leggen. De auteurs beogen een brug te slaan tussen geloof en natuurwetenschap. Smeliks onjuiste weergave van de wetenschappelijke status van de evolutietheorie frustreert dit doel in hoge mate.


Made with Macintosh
This page was made by Arno Wouters.
E-mail: mail him
Last Updated: 7-Nov-05.